Klasa Patronacka

Już w 2021 roku planujemy we współpracy z lokalnymi władzami w Nisku powołać do życia tzw. Klasę Patronacką.

Tym samym chcemy wspierać uczniów w procesie kształcenia, przekazywać im cenne doświadczenie. Dzięki Klasie Patronackiej zapewniona zostanie współpraca szkół powiatowych ze specjalistami z różnych dziedzin technicznych, zatrudnionych w fabrykach Voster, a w szczególności zorganizowane zostaną praktyki dla uczniów w jednym z najnowocześniejszych parków maszynowych w Polsce.